SC Gouda

Vertrouwenspersonen

SC Gouda onderschrijft de gedragscode van de KNSB voor begeleiders van leden van de club zoals die enkele jaren geleden door de KNSB is vastgesteld. Die code geeft aan dat je als trainer, coach of begeleider van andere activiteiten van de club verantwoordelijk bent voor het welbevinden van de sporters die je begeleidt.

Dit geldt op zowel lichamelijk, geestelijk als sociaal gebied. Hoewel iedereen binnen de club die begeleiding op vrijwillige basis op zich neemt, geldt wel dat we die begeleiding en de relatie met de sporters professioneel benaderen. De trainingen en wedstrijden zijn gericht op de prestatie, maar ook op het plezier in de sport. Als trainer/begeleider schep je de voorwaarden en het klimaat waarin iedere sporter zich individueel veilig en prettig kan voelen en de trainingsgroepen ook in sociaal opzicht soepel draaien.

De gedragscode beschrijft de grenzen waarbinnen je als begeleider mag en moet handelen voor onze club is deze code op enkele punten door het bestuur en TC aangepast en vastgesteld in oktober 2017. SC Gouda zorgt dat alle begeleiders op de hoogte zijn van de gedragscode en deze ook onderschrijven. In 2017 heeft het bestuur van SC Gouda in samenwerking met de Technische commissie de code nog iets verder specifiek gemaakt voor onze vereniging. 

Bekijk onze gedragscode.

Wanneer iemand binnen de vereniging of een ouder/verzorger twijfel heeft over de begeleiding of dat de grenzen van de gedragscode wellicht overschreden worden, dan kan dat altijd kenbaar gemaakt worden aan de betrokken begeleiders. In voorkomende gevallen kan contact opgenomen worden met het bestuur van de vereniging of met een van de twee vertrouwenspersonen van SC Gouda.

Elly Smit 06 15953255

Frans Dubois 06 28515102