13/12/2017 · in Algemeen, Inline-skaten, Jeugd, Langebaan, Marathon, Toerschaatsen · geen reacties
Gisteravond hebben onze vertrouwenspersonen Elly Smit en Frans Dubois met de aanwezige trainers (zestien, uit alle disciplines en een mooie mix van jong en “oud”) van gedachten gewisseld over de gedragsregels binnen de club.
De aanwezigen vonden het geslaagd om op deze wijze met elkaar van gedachten te wisselen. Belangrijke uitkomsten zijn de bewustwording van je rol als trainer/begeleider, aandacht voor een aantal momenten in het jaar waarbij deze avond verder uitgebouwd zou moeten worden, alle trainers op de hoogte brengen van deze eerste avond en een aantal ‘natuurlijke’ momenten kiezen waar alle trainers toch zijn, de gedragsregels verder aanpassen, in klein comité praten over kamp-afspraken, (nog meer) bekendheid geven aan het fenomeen vertrouwenspersonen.
De deelnemers vonden het vooral goed om te horen dat we dan wel zo’n mooie vereniging zijn met een prachtige sport maar dat men zich terdege realiseert dat er wel zaken zijn die te maken (kunnen) hebben met ongewenst gedrag, dat dingen benoemd kunnen worden en dat deze avond een belangrijke bijdrage was in de bewustwording. Bijvangst voor de KNSB-gecertificeerde trainers was de aantekening van twee studiepunten op hun licentie.
De trainers/begeleiders die niet aanwezig konden zijn worden uitgenodigd voor een tweede sessie. Als sluitstuk van deze twee avonden zullen alle trainers/begeleiders de gedragscode ondertekenen.