SC Gouda

Vereniging

Schaatsclub Gouda is opgericht op 1 oktober 1962. De Jaap Edenbaan in Amsterdam was net geopend. Daar werd door de Goudse schaatsers getraind. Later werden de trainingen verplaatst naar de Vechtsebanen in Utrecht. De jeugdleden schaatsen op de Uithof in Den Haag.

Het schaatsen bij SC Gouda richt zich op de breedtesport, maar ook op de ontwikkeling van talent. SC Gouda heeft door de jaren heen meerdere topschaatsers geleverd, zoals Jan Bazen (Nederlands kampioen sprint in 1970, 1971 en 1972), Olympiërs Ingrid Paul en Andrea Nuyt (4.000 dagen houder van het Nederlands record 500 meter), wereldkampioene allround 2008 Paulien van Deutekom en Nederlands kampioen allround, wereldrecordhouder 5 en 10 km en Olympisch Kampioen Ted-Jan Bloemen.

Oorspronkelijk was het inline-skaten vooral een vorm van zomertraining voor het schaatsen, maar sinds enkele jaren wordt er ook volop deelgenomen aan wedstrijden, en met succes. Het afgelopen jaar behaalden leden van SC Gouda diverse podiumplekken in regionale, nationale en internationale wedstrijden.

Meer informatie over de historie van de vereniging is te vinden op onze lustrumwebsite, 
50 jaar Schaatsclub Gouda in woord en beeld.

Statuten en huishoudelijk reglement

In de Algemene Leden Vergadering van SC Gouda op 20 juni 2012 zijn de statuten en het huishoudelijk reglement opnieuw vastgesteld. De belangrijkste reden voor de herziening was de groei van het inline-skaten binnen de vereniging. In de nieuwe statuten is de doelstelling van de vereniging verruimd tot het beoefenen van schaatsen én inline-skaten.

Gedragscode

SC Gouda onderschrijft de gedragscode van de KNSB voor begeleiders. Die code geeft aan dat trainers, coaches en begeleiders verantwoordelijk zijn voor het welbevinden van de sporters die ze begeleiden. Dit geldt op zowel lichamelijk, geestelijk als sociaal gebied. Hoewel iedereen binnen de club die begeleiding op vrijwillige basis op zich neemt, geldt wel dat we die begeleiding en de relatie met de sporters professioneel benaderen. De trainingen en wedstrijden zijn gericht op de prestatie, maar ook op het plezier in de sport. Een trainer of begeleider schept de voorwaarden en het klimaat waarin iedere sporter zich individueel veilig en prettig kan voelen en de trainingsgroepen ook in sociaal opzicht soepel kan laten draaien. De gedragscode van SC Gouda beschrijft de grenzen waarbinnen begeleiders mogen en moeten handelen. In 2017 heeft het bestuur van Schaatsclub Gouda in samenwerking met de Technische Commissie de gedragscode nog iets verder specifiek gemaakt voor onze vereniging.

Beleid

Het huidige beleidsplan van SC Gouda is vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van 14 mei 2018. Onder de titel “Een leven lang bewegen” wordt in dit plan beschreven wat de ambities van SC Gouda zijn en welke acties de vereniging zich voorgenomen heeft om die ambities waar te maken.

Privacy

Vanaf 25 mei 2018 is in Europa nieuwe privacywetgeving van kracht. In Nederland is dit uitgewerkt in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

De AVG schrijft voor dat organisaties (waaronder verenigingen) uitsluitend onder bepaalde voorwaarden persoon gerelateerde informatie mogen verwerken. De meest vooraanstaande voorwaarde is dat leden te allen tijde toestemming moeten hebben verleend aan het gebruik van de bij de vereniging van hen bekende persoonsgegevens.

SC Gouda heeft maatregelen getroffen ten behoeve van de naleving van de AVG. Denk aan het hanteren van een (herzien) privacybeleid en geheimhoudingsverklaringen voor die leden die toegang hebben tot onze ledendatabase. Daarnaast zijn verwerkersovereenkomsten opgesteld met bijvoorbeeld de beheerder van onze website en de beheerder van ons ledenadministratieprogramma over het (niet) mogen gebruiken van persoon gerelateerde gegevens. Bekijk het privacybeleid van SC Gouda.