SC Gouda

Lidmaatschap & contributie

Lidmaatschap

Als je lid bent van SC Gouda moet je contributie betalen. Je betaalt de contributie per lidmaatschapsjaar, dit loopt van 1 mei t/m 30 april. De hoogte van de contributie is afhankelijk van je leeftijd::

  • Leden van 5 t/m 12 jaar betalen € 51,00 per lidmaatschapsjaar
  • Leden van 13 t/m 18 jaar betalen € 82,00 per lidmaatschapsjaar
  • Leden van 19 en ouder betalen € 116,00 per lidmaatschapsjaar

Als je lid wordt in de periode van januari tot en met april, dan betaal je voor dat verenigingsjaar de helft van de contributie.

Bij inschrijving wordt eenmalig €13,00 inschrijfgeld in rekening gebracht. Na inschrijving ontvang je een inlogcode voor het ledenportaal. Hiermee kun je je eigen gegevens inzien en zo nodig aanpassen.

Kindpakket gemeente Gouda
Het is belangrijk dat iedereen mee kan doen in de samenleving en dat geldt zeker voor kinderen. Daarom hanteert de gemeente Gouda een Kindpakket voor kinderen uit gezinnen met een laag inkomen (max. 120% bijstandsnorm), om onder andere de kosten voor het lidmaatschap van een sportvereniging te vergoeden. Ga voor meer informatie over het kindpakket naar de website van de gemeente. Ouders die hun kind via het kindpakket willen laten sporten bij SC Gouda kunnen contact opnemen met de penningmeester.

Aanbod van de club en de kosten hiervan

ClubactiviteitExtra kosten naast de contributie
Skeelertrainingen
SchaatstrainingenKosten voor abonnementen voor de trainingsuren,
zie tabel hieronder
Vervoer naar de ijsbaan
Droogtrainingen
KrachttrainingenBijdrage aan de kosten, wordt deels gesponsord
Fietstrainingen
Kampen, feesten, etc.Bijdrage aan de kosten, vaak wordt een deel gesponsord,
soms wordt een deel door de vereniging betaald

Jeugdleden die in Den Haag schaatsen betalen de kosten het abonnement voor hun trainingsuur. Dit is voor het seizoen 2019 – 2020 € 80,00.  Voor de jeugdleden die wedstrijdtrainingen krijgen gaat het om €100 euro. Ook dragen de jeugdleden bij aan de kosten voor het busvervoer naar ijsbaan de Uithof in Den Haag. Het bedrag is circa € 160 en wordt in twee termijnen (oktober en januari) in rekening gebracht. Het definitieve bedrag wordt vastgesteld aan het eind van het seizoen en dan verrekend.

Leden van 13 jaar en ouder rijden op de ijsbaan de Vechtsebanen in Utrecht. Zij betalen € 2,50 voor de toegangspas van de ijsbaan. Daarnaast moeten zij het abonnement voor hun trainingsuur betalen. Onderstaand overzicht geeft aan om welke kosten het voor de verschillende schaatsers het gaat.

  1. Wedstrijdschaatsers moeten als eerste abonnement een wedstrijdabonnement nemen en dienen bovendien in het bezit te zijn van een wedstrijdlicentie van de KNSB.
  2. Leden die geen wedstrijden willen rijden, kunnen een trainingsabonnement afnemen.
  3. De tijden behorende bij de genoemde uurcodes zijn te vinden op de pagina over het Toerschaatsen.
  4. Voor elk extra trainingsuur per week wordt een volgend abonnement afgenomen.
  5. Een wedstrijdkaart wordt vaak afgenomen bij een toerabonnement als je wedstrijden wil rijden.

Kostenoverzicht abonnementen Vechtsebanen seizoen 2019-2020

13 t/m 18 jr 19 jaar en ouder
1e abonnement ijsbaan,
wedstrijdabonnement (1)
€ 205,75€ 267,25
1e abonnement ijsbaan,
trainingsabonnement (2)
€ 175,75€ 247,25
Toerabonnement, U28 (4)€ 131,00€ 131,00
Toerabonnement, U25, U27 (4)€ 114,25€ 140,75
Volgend abonnement (5)€ 75,00€ 105,00
Aanvullende wedstrijdkaart
voor toerrijders (6)
€ 74,00€ 74,00

Facturatie

Het lidmaatschap wordt gefactureerd nadat de Algemene Ledenvergadering (meestal in juni) de hoogte van de contributie heeft vastgesteld.

Rond 1 augustus wordt gevraagd om wensen voor het nieuwe schaatsseizoen door te geven, zoals meer of minder abonnementen, andere uren etc. Bij het doorgeven van wijzigingen ná 1 september worden kosten voor reeds bestelde licenties en/of abonnementen in rekening gebracht. De factuur voor de overige kosten (abonnementen, licenties e.d.) volgt in oktober.

Voor de buskosten wordt in twee termijnen (november en januari) een voorschot in rekening gebracht. Na afloop van het seizoen worden deze kosten definitief vastgesteld.

Facturen worden bij voorkeur per e-mail verstuurd.

Lidmaatschap wijzigen of beëindigen

Jaarlijks rond 1 april krijgen alle leden een herinnering dat het verenigingsjaar ten einde loopt. Opzegging van het lidmaatschap bij Schaatsclub Gouda dient vóór 1 mei aan de ledenadministratie te worden doorgegeven.

Rond 1 augustus wordt gevraagd om wensen voor het nieuwe sportseizoen door te geven, zoals meer of minder abonnementen, andere uren etcetera. Bij het doorgeven van wijzigingen ná 1 september worden kosten voor reeds bestelde licenties en/of abonnementen in rekening gebracht.