Lidmaatschap, algemene informatie

Lidmaatschap van SC Gouda

Lid worden is mogelijk vanaf 6 jaar. We hebben verschillende soorten leden: jeugdschaatsers, wedstrijdschaatsers, toerschaatsers en leden die uitsluitend skaten. Het lidmaatschapsjaar loopt van 01 mei 2018 t/m 30 april 2019. Het “januari t/m april” tarief geldt voor nieuwe leden die vanaf 1 januari instromen.

Gedragscode

Als je nieuw bent, lees je hier hoe we met elkaar om willen gaan. Niks raars, gewoon normaal, en zo houden we het gezellig.

Jeugdschaatsen

Kinderen van 6 t/m 12 jaar kunnen jeugdschaatslid worden. In de  wintermaanden (oktober-maart) gaan de jeugdschaatsers eenmaal per week met de bus naar Den Haag voor schaatsles. Dit is op zaterdagmiddag. Er zijn ook enkele jeugdschaatsers die deelnemen aan wedstrijdschaatsen. In de zomermaanden (april-september) is er skateles op vrijdag- en maandagavond op de skatebaan in de Goudse Hout. Voor uitgebreidere informatie zie de pagina’s onder jeugd op deze site.

Kosten jeugdschaatsen seizoen 2018-2019:

Contributie € 51,00 (januari t/m april € 25,50)
Abonnement ijsbaan € 79,00 (januari t/m april € 39,50)
Buskosten (voorschot)  ca. € 160,00 (wordt geïnd in twee termijnen, bij latere start naar rato berekend)
Extra kosten bij deelname wedstrijdschaatsen ca. € 50,00

De bijdrage voor de buskosten is verplicht. Het hier genoemde bedrag is een voorschot. Pas aan het einde van het seizoen, als bekend is hoeveel kinderen hebben deelgenomen en hoeveel ritten gemaakt zijn, wordt het definitieve bedrag vastgesteld en verrekend.

Wedstrijdschaatsen

Vanaf 13 jaar schaatsen de leden van SC Gouda in Utrecht. Afhankelijk van leeftijd en ambitie kan dat één of verschillende keren per week zijn. De uren waarop getraind wordt, zijn te vinden op de pagina’s trainingen langebaanschaatsen en marathon. Voor ieder uur is een apart abonnement op de ijsbaan nodig.

De groep op zaterdagochtend (uur “U08”) gaat met de bus vanuit Gouda, op de overige uren zorgen de schaatsers zelf voor vervoer. De bus vertrekt om 8.30 u. uit Gouda bij Sporthal de Mammoet en stopt ook om 8.35 u. bij De Brug in Reeuwijk Brug.

In de zomermaanden wordt er inline-skatetraining gegeven op de baan in de Goudse Hout. Daarnaast is er droogtraining (winterseizoen) op de atletiekbaan van AV Gouda, en andere vormen van training (fietsen, krachttraining).

Wedstrijdschaatsers moeten als eerste abonnement een wedstrijdabonnement nemen en dienen bovendien in het bezit te zijn van een wedstrijdlicentie van de KNSB. Voor nadere informatie over licenties wordt verwezen naar de site van de KNSB.
Degenen die geen wedstrijden willen rijden, kunnen als eerste abonnement een trainingsabonnement nemen.

Kosten wedstrijdschaatsen seizoen 2018-2019:

  t/m 12 jr 13 tm 18 jr 19 jaar en ouder
Contributie € 51,00
(januari t/m april € 25,50)
€ 80,00
(januari t/m april € 40,00)
€ 114,00
(januari t/m april € 57,00)
1e abonnement ijsbaan (wedstrijdabonnement) € 168, 75 € 205,75 € 267,25
1e abonnement ijsbaan
(trainingsabonnement)
€ 158,75 € 175,75 € 247,25
volgend abonnement ijsbaan € 75,00 € 75,00 € 105,00
IJsfaciliteiten € 280,25 € 372,25
Buskosten voor U08 (voorschot) ca. € 160,00 ca. € 160,00 ca. € 160,00

N.B. Voor selectierijders kunnen andere bedragen gelden.

De bijdrage aan het busvervoer is verplicht voor de rijders van U08. Het genoemde bedrag is een voorschot en wordt in twee termijnen (oktober en januari) in rekening gebracht: het definitieve bedrag kan pas worden vastgesteld aan het eind van het seizoen, als precies bekend is hoeveel ritten gemaakt zijn.

Toerschaatsen

Op woensdagavond, donderdagavond en zaterdagochtend  wordt er door volwassenen zonder wedstrijdlicentie geschaatst op de zogenaamde toeruren. Hier wordt op verschillende niveaus training gegeven.

Voor toerschaatsers is er ook droogtraining (winterseizoen, buiten de  schoolvakanties) en skatetraining (april-september, op de vrijdagavond).

Kosten toerschaatsen:

Contributie € 114,00
1e Abonnement ijsbaan € 140,75
volgend abonnement ijsbaan € 135,50
U28 abonnement € 131,00

Het is mogelijk om lid te worden per 1 januari en een half abonnement af te nemen.

Alleen inline-skaten

SC Gouda kent ook leden die alleen deelnemen aan skateles of -training in de zomermaanden (april-september). Zij doen dus niet mee met schaatsen, droogtraining of andere trainingen in clubverband.  Er zijn groepen voor zowel kinderen als volwassenen. Leden ouder dan 18 jaar betalen een contributie van € 93,00 per jaar.

Voor alleen inline-skaten was in de beginjaren slechts een beperkt programma beschikbaar; daarom gold er toen een bescheiden contributie, ongeacht de leeftijd. Tegenwoordig heeft het inline-skaten echter een volwaardige plaats binnen SC Gouda verworven en wordt er een breed scala aan activiteiten voor georganiseerd. Daarom heeft de ALV van 2017 op voorstel van het bestuur besloten om de contributie voor alleen inline-skaten in een periode van drie jaar te verhogen tot de eerder gemelde leeftijdsafhankelijke contributies. Vanzelfsprekend kan dan ook aan alle clubactiviteiten deelgenomen worden.

Overige leden

Leden gereduceerd tarief € 21,00
Donateurs € 21,00
Wachtleden € 21,00

Praktisch

Bij inschrijving betaalt u eenmalig €13,00 inschrijfgeld, plus €2,50 voor een chippas als u in Utrecht gaat schaatsen.

De rekening voor de verenigingscontributie ontvangt u nadat de ALV (meestal in juni) die vastgesteld heeft. De contributie wordt in rekening gebracht per verenigingsjaar, dat loopt van 1 mei t/m 30 april.

De rekening voor de overige kosten (abonnement, licentie, buskosten) volgt in september / oktober. Voor de buskosten wordt in twee termijnen (oktober en januari) een voorschot in rekening gebracht. Na afloop van het seizoen worden deze kosten definitief vastgesteld.

Facturen worden bij voorkeur per e-mail verstuurd.

Ieder lid ontvangt een inlogcode voor de eigen gegevens in de verenigingsadministratie. U kunt hiermee op ieder moment uw eigen gegevens inzien en zo nodig wijzigen.

Kindpakket gemeente Gouda

Het is belangrijk dat iedereen mee kan doen in de samenleving en dat geldt zeker voor kinderen. Daarom hanteert de gemeente Gouda een Kindpakket voor kinderen uit gezinnen met een laag inkomen (max. 120% bijstandsnorm), om onder andere de kosten voor het lidmaatschap van een sportvereniging te vergoeden. Zie voor meer informatie hierover: https://www.gouda.nl/Inwoners/Werk_inkomen/Inkomensondersteuning/Kindpakket

Ook SC Gouda doet hier aan mee. Ook een schaatsabonnement en het busvervoer kunnen voor vergoeding via de Rotterdampas in aanmerking komen. Neem even contact op met de penningmeester (e-mail penningen@scgouda.nl) indien je hiervan gebruik wenst te maken.

Verzekeringen

Verzekeringen en afspraken over Clubactiviteiten Definitieve versie februari 2017, zoals vastgesteld in het bestuur van 8 dec 2016.

 

 

Deel deze pagina met anderen