04/10/2018 · in Jeugd · geen reacties

Voormalig sprintkampioen en erelid van de club Jan Bazen traint met ingang van dit seizoen een groepje talentvolle en ambitieuze Pupillen op De Uithof. Prachtig gezicht: de oude meester die deze leergierige talenten van de club de fijne kneepjes van het vak leert!

Het Gewest Zuid-Holland schrijft hierover: “Vanaf de komende winter is er op de Uithof in het wekelijkse programma op woensdag middag (17.00 – 18.15) voorzien in een extra jeugdschaats uur voor gevorderde pupillen (a, b en c) en junioren-C van alle verenigingen. Het is aanvullend op de reguliere jeugdschaatslessen. Het is een jeugdschaatsuur wat nadrukkelijk aan alle verenigingen van het gewest wordt aangeboden, en niet alleen aan de verenigingen die haar reguliere jeugdschaatslessen op de Uithof verzorgen. Door het ambitieuzere gedeelte van de vereniging deze extra kans te bieden, willen we ook een ‘kwaliteits impuls’ geven aan het jeugdschaatsen. Bij het jeugdschaatsen hebben we allemaal te maken met een grote spreiding in niveau, waardoor het met name voor kleine verenigingen vaak lastig is om homogene trainingsgroepen te maken. In dit uur willen we, met de verenigingen die daar voor open staan, kijken of we bij het invullen van de trainingsgroepen kinderen van verschillende verenigingen met elkaar kunnen laten trainen, en er zo voor zorgen dat alle kinderen in een leuke trainingsgroep komen. We verwachten uiteraard van de verenigingen dat er afdoende trainers (naar rato) mee komen.”

Filmpje op Facebook