24/03/2019 · in Inline-skaten, Jeugd · 1 reactie

Vorig jaar vond het eerste pupillenkamp plaats voor de jeugdleden van SC Gouda. We kijken hier met zeer veel plezier op terug! Met meer dan dertig pupillen hebben we in grote legertenten gekampeerd op het terrein van IJsclub Lekkerkerk. We hebben veel lol gehad, geskeelerd, spellen gedaan en nog veel meer. Gezien het grote enthousiasme en de animo vorig jaar zijn we momenteel alweer begonnen met de eerste voorbereidingen voor een nieuw pupillenkamp! Samen met zoveel mogelijk jeugdleden van geboortejaar 2005 t/m 2011 willen wij dit jaar op kamp gaan van vrijdagmiddag 5 juli a.s. t/m zondagmiddag 7 juli a.s. in Lekkerkerk. Opnieuw zal skeeleren uiteraard centraal staan, maar we hebben ook weer voldoende tijd om vrij te spelen en staan er leuke nieuwe spellen én succesnummers van vorig jaar op het programma.

De inschrijving voor het kamp staat tot 31 maart open via de link de jeugdleden hebben ontvangen in de e-mail.

Tijdens het kamp trekken we vooral met z’n allen op, maar voor sommige activiteiten, bijvoorbeeld tijdens de corveedienst en met sommige spellen, maken we groepen die worden begeleid door enthousiaste jeugdtrainers. Op het online inschrijfformulier kunnen de namen van een of twee deelnemende vriend(inn)en worden vermeld waarmee uw zoon of dochter eventueel in de groep zou willen. Wij proberen hiermee zoveel mogelijk rekening te houden.

De indeling van de tenten zal op leeftijd worden gemaakt, waarbij we evenals vorig jaar aparte jongens en meidententen hebben.

We hopen op veel inschrijvingen en informeren jullie zodra we zicht hebben op het verdere verloop. Mocht u in de tussentijd nog vragen of opmerkingen hebben dan horen wij het graag.

Hartelijke groet namens de Pupillenkampcommissie,

Jochem van Os (06-31169199 /jochemvanos@hetnet.nl)

Ilse van Vugt (06-52300770 / ilsevanvugt@gmail.com)