17/07/2018 · in Algemeen, Jeugd · geen reacties

In de Algemene Ledenvergadering in juni jl. is gecommuniceerd dat de club heeft besloten om voor de schaatsers in Den Haag en hun trainers met ingang van het nieuwe seizoen de helmplicht in te voeren. En ook al is er in nieuwsbrieven of op onze social media aandacht aan besteed, zijn alle betrokkenen vandaag per email geïnformeerd.

We zullen dus, net als veel andere verenigingen al doen, met een helm gaan schaatsen. Helm = hoofdzaak, veiligheid voorop. Bestuur en TC beseffen dat dit ook financiële consequenties heeft en ook al zijn die nog niet gedetailleerd bekend, kunnen ze wel al melden dat dankzij sponsoring van onze clubhoofdsponsor Dave van Dam Sport en een bijdrage van de club zelf deze helm (in de clubkleuren!)  tegen een sterk gereduceerd tarief zal worden aangeboden. De club zoekt nog sponsoren om de aanschafprijs nog verder te kunnen verlagen, maar hier is nog geen zekerheid over. De helm zal ook te huur zijn.

Het is niet verplicht om met een clubhelm te schaatsen, een eigen (goedgekeurde) schaatshelm is ook toegestaan. De clubhelm is “one size fits most” en zal zowel kinderen als volwassenen passen. Er worden extra shields besteld zodat deze op een eerder gekochte CadoModus-helm kan worden geschoven. De helmen die nog over zijn nadat alle Jeugdschaatsers en trainers hiermee zijn voorzien zullen tegen clubprijs te koop worden aangeboden aan overige leden.

Zodra meer bekend is over de aanschaf- en huurprijs en de procedure van uitgifte e.d. zullen we iedereen informeren.