Heleen Sarink Voorzitter - Gouda 06 51405388
Jantine Bosker Secretaris - Gouda 06 37273940
Hans van Woudenberg Penningmeester - Gouda 06 48623264
Saline Verkerk Lid - Gouda 0651400360
Vacature TC Technische zaken - Gouda
Vacature PR PR - Gouda