17/06/2018 · in Algemeen, Bestuur · geen reacties

Het bestuur van SC Gouda nodigt haar leden uit om op dinsdag 26 juni a.s. naar de Algemene Ledenvergadering te komen die wordt gehouden in de kantine van GRTC Excelsior, Kale Jonkerpad 3 Gouda. Inloop vanaf 19.45 uur, start om 20.00 uur.

Agenda en stukken zijn hier te downloaden, met uitzondering van de financiële stukken. Alle stukken zijn ook per email naar de leden gestuurd.

Agenda ALV 2018

Verslag ALV 2017

Jaarverslag 2017-2018

Huishoudelijk Reglement

Beleidsplan SC Gouda 2018 – 2021

Aftreedrooster 2018

Tamar Karman zal de Junior Bestuurdersplek van Mees Vanderbroeck overnemen en Jantine Bosker wordt voorgedragen als nieuwe secretaris en zal – na instemming van de ALV – Bas Spekreijse gaan opvolgen. Mees en Bas worden hartelijk bedankt voor hun bijdrage in het bestuur.

Introductie Jantine Bosker

AVG