22/05/2018 · in Algemeen · geen reacties

We schreven hier al eerder over de aankomende nieuwe privacywet AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) en vandaag hebben alle leden onderstaande email ontvangen:

Beste [naam],

Eind april hebben we al het bericht op onze website geplaatst dat vanaf 25 mei 2018 in Europa de nieuwe privacyregelgeving van kracht wordt. In Nederland is dit uitgewerkt in de Algemene Verordening Gegevensbescherming, AVG genoemd, waarover op radio en TV al veel is gemeld.

Volgens deze AVG moeten alle organisaties die persoonsgegevens  opslaan, waaronder ook sportverenigingen zoals SC Gouda, actief openheid geven over welke gegevens ze opslaan, hoe lang, wat ze er mee doen, hoe ze die gegevens beveiligen, dat leden en oud-leden die gegevens kunnen inzien en ook mogen eisen dat er (delen van) gegevens worden verwijderd.  Alle organisaties moeten zelf kunnen aantonen dat ze aan de AVG voldoen.

Gaat er nu heel veel veranderen? Als het goed is niet. Nu geldt de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en die eist ook dat we als club netjes met de gegevens van onze leden omgaan. Zo hebben we nu ook de afspraak dat we gegevens van leden van onze club niet aan derden geven en kan niet iedereen zomaar bij het ledenbestand van de club. De AVG vraagt wel van SC Gouda dat we dat ook allemaal netjes beschrijven en onze leden daarover informeren, en dat is een forse klus.

Een eerste stap is dat we onze leden met deze mail informeren dat we hier mee bezig zijn en bijvoorbeeld zeggen dat je de gegevens die we van je hebben hier kunt inzien. Dan zie je ook direct dat jouw gegevens ook nu al niet zo maar voor iedereen toegankelijk zijn. Als lid kun je SC Gouda ook benaderen om gegevens van jou uit het ledenbestand of van de website te verwijderen.

De AVG schrijft voor dat we jouw toestemming ook nodig hebben voor het maken en publiceren van beeldmateriaal: foto’s en filmpjes. SC Gouda is een actieve vereniging op social media en verzorgt in dat kader actuele verslagen van wedstrijden en evenementen. We vragen onze huidige leden om [link] akkoord te gaan met het maken en publiceren van beeldmateriaal door clubleden voor clubdoeleinden. Deze toestemming kun je later altijd weer intrekken. De club zal op gepaste en zorgvuldige wijze omgaan met door derden ter beschikking gesteld beeldmateriaal waarop clubleden herkenbaar zijn.

De komende periode zullen we al een flink aantal afspraken vastleggen. Dat betekent bijvoorbeeld het opstellen van een eigen privacybeleid, geheimhoudingsverklaringen voor die leden die toegang hebben tot onze ledendatabase en het maken van afspraken (verwerkersovereenkomsten) met bijvoorbeeld de beheerder van onze website en de beheerder van ons ledenadministratieprogramma over het (niet) mogen gebruiken van de gegevens van onze leden en oud-leden.

Tijdens de ALV op 26 juni a.s. zullen we de leden verder informeren over de laatste stand van zaken, en zoveel vaker we weer nieuws hebben te melden.

Bas Spekreijse, namens het bestuur van SC Gouda