04/02/2018 · in Algemeen · geen reacties

In december en januari organiseerde de Technische Commissie bijeenkomsten voor trainers/begeleiders van de club om met elkaar van gedachten te wisselen over onze Gedragscode. De bijeenkomsten stonden onder leiding van onze Vertrouwenscontactpersonen Elly Smit en Frans Dubois, die speciaal hiervoor een aanvullende opleiding bij NOC/NSF hadden gevolgd. Als sluitstuk van de bijeenkomsten ondertekenden alle trainers/begeleiders onze Gedragscode. Omdat het belangrijk is om de bewustwording over hoe we met elkaar omgaan actueel en levend te houden, zullen er periodieke vervolgbijeenkomsten worden georganiseerd.